Get Adobe Flash player

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

 огато отглеждате своето индигово или кристално дете, тр€бва да помните, че то е много различно от вас. “ова, което е работело при вас като дете, н€ма да работи за него.
ќсновните области, в които тр€бва да се приспособите са:
»ндиговите/ ристалните деца са с д€сна ориентаци€ на мозъка.
“е са изключително чувствителни на заобикал€щи€ стрес.„увствителни са към храната и често прав€т хранителни алергии.

 акво тр€бва да означава всичко това за вас?

ƒ€сна ориентаци€ на мозък

»ндиговите и кристалните деца работ€т предимно с д€сната половина на мозъка си. “ова означава, че те са креативни, интуитивни, с богато въображение и емоционално интелигентни. Ќашата култура е основно с л€ва ориентаци€ на мозъка, което означава, че е праволинейна, рационална и логична. “рудностите започват, когато детето навлезе в училищната система и тр€бва да се адаптира. ƒ€сно-мозъчно ориентираните учат много бързо и прав€т големи интуитивни скокове, демонстрирайки завидна интелигентност. Ќо училищната система е изградена от и за хора с л€ва ориентаци€ на мозъка. Ќабл€га се на повтар€нето, рутината, организираността, праволинейността. “ова бавно движение предизвиква у детето отегчение и то губи интерес. «апочва да търси други неща, които предизвикват интереса му. “ова води до факта, че много индигови деца грешно са диагностицирани като проблемни със съсредоточаването, а всъщност те са просто отегчени.

ќсвен това, поради т€хната интуитивна интелигентност, те могат да преминат н€колко години в училище, без да се забележи, че не пишат и не четат правилно. “ова пък е причина да лепват на децата друг етикет, а именно, че имат Удислекси€Ф. “ова е пагубно, защото детето индиго има силно усещане, че е УперфектноФ и е тук на Умиси€Ф. јко детето си мисли, че е нефункционално или, че Унещо с мен не е наредФ, то ще се травматизира и ще търси начини да излекува или да замаскира тази нанесена му рана. “ова може да доведе до наркотична зависимост или хранително разтройство през юношеските години, като начин да се справи с травмата.

∆изнено важно е индиговото или кристалното дете да бъде разпознато като различно, а не като неспособно. јко различието му се уважава и отглежда правилно, детето ще израстне балансирано, ако не, това отношение ще доведе до дисфункционалност и проблеми.

„увствителност към заобикал€щи€ стрес

ƒетето ви е далеч по-чувствително отколкото вие сте били н€кога. Ќеговите слух, зрение и усещани€ са много по-развити от вашите. “ова е резултат от човешката еволюци€, хората стват все по-отворени и сензитивни.

“ова означава, че детето ви ще се стресира от силни шумове, крещ€щи хора, силна музика и телевизионни предавани€. ¬ъншни€т израз на неговото състо€ние може да бъде подтиснатост и затвар€не в себе си или хиперактивност и разрушителни наклонности.

ƒетето има нужда от тиха и спокойна домашна атмосфера, с минимум електронни играчки и в никакъв случай телевизор за бавачка. »ма директна връзка между поведението на детето и това, което е попило от телевизионни€ екран.

ќбкръжаващи€т стрес включва и отношени€та между родителите. јко в дома има €вно или скрито напрежение и агреси€, детето ще ги долови и това ще доведе до дисфункционалност или до активиране на н€какви защитни механизми. Ќе можете да скриете нищо от индиговото или кисталното дете, то разчита енергийното ви излъчване и разбира какво мислите и чувствате, дори да се опитвате да го скриете.

’ранителни алергии

‘изически, т€лото на индиговото и кристалното дете е много чувствително. “е често не понас€т преработени храни и хранителни добавки. —ъщо реагират лошо на захар и кофеин.

“ова означава, че сладките, изкуствено оцветени напитки, снаксовете, пакетираните храни, шоколадите вод€т до дисбаланс и хиперактивност. ’раненето на такова дете с шоколад и кока-кола е еквивалентно на даване на наркотик. Ќеговата нервна система ще откликне, като провокира хиперактивно поведение, а после, когато кофеинови€т ефект премине, се получава спад Ц раздразнение, гн€в, избухвани€. ƒетето страда от кофеинова и захарна зависимост. “ова, което сегашното общество е приело за УнормаленФ хранителен режим, не се приема добре от индиговите деца. ѕилешкото, а и другите меса са пълни с хормони, антибиотици и химикали, повечето от консервираните и преработените храни също съдържат химикали.  ато следствие, детето може да развие непоносимост към млечните и зърнените храни, ко€то да предизвиква екземи, храносмилателни разтройства и проблеми с уши, нос, гърло.

 ак да се справим с тези проблеми?

ќбразование

¬ашето индигово дете ще реагира добре на образователна система, ко€то да балансира леви€ и десни€ мозък. “р€бва да включва креативност, под формата на музика, изкуство, танц, театър. Ќай-добрата система за индиговите и кристалните деца е може би ¬алдорфската система, ко€то първоначално максимилизира д€сно-мозъчните елементи, а л€во-мозъчните се разиват като поддържащи. ѕри тази система се акцентира върху УпривързванеФ на детето към т€лото му, тъй като много индигови деца се справ€т с проблемите като излизат от т€лото си. јко детето ви е диагностицирано като ’иперактивно с дефицит на концентраци€ /ADD или ADHD/, внимавайте с постав€нето му на медикаменти, като например Ritalin, което си е наркотик /със странични ефекти и скрити симптоми/ и е направен да помогне на родителите и учителите да пречуп€т и дресират детето, вместо да му помогнат да изрази истинската си същност. »ма хомеопатични алтернативи, които са по-малко вредни и по-ефективни.

ќбкръжаващ стрес

¬ първите години от живота на детето минимализирайте шума и стреса. “ова означава да сведете до минимум телевизи€та, електронните игри и игрите с елемент на насилие.

ќкуражавайте го да свири на н€какъв инструмент, да си представ€, да чете, да оцвет€ва, да рисува, да си разказвате истории.

—ъздайте топла и спокойна атмосфера.

’рана

“ова е най-трудно да се спазва. УЌормалнотоФ за нас пазаруване в огромните супермаркети означава, че детето ще бъде изложено на съблазните на УфалшиватаФ храна.

Ќасочвайте се към натурални, органични и здравословни алтенативи.

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев